Motie Ouwehand over regels voor de huis­vesting van pony's en paarden


1 oktober 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat een groot deel van de gezondheids- en welzijnsproblemen binnen de paarden- en ponyhouderij is gerelateerd aan de manier waarop deze dieren worden gehuisvest;

verzoekt de regering om regelgeving op te stellen voor de huisvesting van paarden en pony's die tegemoet komt aan de gedragsbehoeften van deze dieren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD, PVV