Motie Wassenberg/Van Raan over het voorkómen van de inzet van stik­stof­rechten voor een natuur­ver­gunning door Schiphol Group


9 februari 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Kamer middels een aangenomen motie [36200-XII-101] de regering heeft verzocht om te voorkomen dat de Schiphol Group boerderijen opkoopt voor stikstofruimte, maar dat de regering dit heeft nagelaten,

constaterende dat de Kamer middels een aangenomen motie [30252-58] de regering heeft verzocht te onderzoeken hoe voorkomen kan worden dat NH3 en NOx worden uitgeruild bij extern salderen, maar dat de Schiphol Group dat toch doet,

spreekt uit dat het onwenselijk is dat een staatsdeelneming in strijd met het publieke belang handelt,

verzoekt de regering te onderzoeken hoe, bijvoorbeeld door een aanwijzing, het inzetten van de reeds aangekochte stikstofrechten voor een natuurvergunning door de Schiphol Group voorkomen kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

D66, PvdA, PvdD, CU, SP, SGP, GL, Gündoğan, Omtzigt, Volt, BBB

Tegen

Den Haan, JA21, Van Haga, FVD, PVV, VVD, DENK, CDA

Lees onze andere moties

Motie Teunissen/Van Raan over nationaal emissiebudget in lijn met 1,5 graad

Lees verder

Motie Wassenberg/Van Raan over op de kortst mogelijke termijn grenswaarden voor zeer zorgwekkende stoffen opnemen in alle luchthavenbesluiten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer