Motie Teunissen/Van Raan over nationaal emis­sie­budget in lijn met 1,5 graad


8 februari 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een nationaal emissiebudget de omvang bepaalt van de maximale hoeveelheid CO2 die Nederland nog kan uitstoten om aan de 1,5 graaddoelstelling te voldoen;

overwegende dat een emissiebudget leidend kan zijn in het klimaatbeleid;

verzoekt de regering te onderzoeken wat een nationaal emissiebudget is dat op zijn minst in lijn is met de Europese NDC voor de 1,5 graaddoelstelling die is vastgelegd in het Parijsakkoord,

en gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

D66, PvdA, PvdD, CU, GL, DENK, Gündoğan, Den Haan, Volt

Tegen

Omtzigt, JA21, BBB, Van Haga, FVD, CDA, PVV, VVD, SP, SGP

Lees onze andere moties

Motie Teunissen c.s. over doorrekening van een vlaktaks

Lees verder

Motie Wassenberg/Van Raan over het voorkómen van de inzet van stikstofrechten voor een natuurvergunning door Schiphol Group

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer