Motie Wassenberg/Van Raan over op de kortst mogelijke termijn grens­waarden voor zeer zorg­wek­kende stoffen opnemen in alle lucht­ha­ven­be­sluiten


9 februari 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Wet Luchtvaart (in artikel 8.17 lid 5 onder c) de verplichting kent om in een luchthavenverkeersbesluit op te nemen “de grenswaarden voor de emissie van de stoffen die lokale luchtverontreiniging veroorzaken”, maar dit nu voor ZZS nergens is gebeurd,

constaterende dat ook op het ministerie “de rare situatie duidelijk werd dat Schiphol een verplichting heeft om de 0,1% van zijn uitstoot aan ZZS te minimaliseren, maar dat voor de overige 99,9% niks is geregeld”,

verzoekt de regering op de kortst mogelijke termijn grenswaarden voor zeer zorgwekkende stoffen op te nemen in alle luchthavenbesluiten,

verzoekt de regering de Wet Luchtvaart te wijzigen en een minimalisatie- en informatieplicht over de uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen op te nemen –in lijn met het Activiteitenbesluit milieubeheer,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

D66, PvdA, PvdD, CU, SP, SGP, GL, Gündoğan, Omtzigt, Den Haan, Volt, BBB

Tegen

JA21, Van Haga, FVD, CDA, PVV, VVD, DENK

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg/Van Raan over het voorkómen van de inzet van stikstofrechten voor een natuurvergunning door Schiphol Group

Lees verder

Motie Wassenberg/Van Raan over bij de handel in stikstofvergunningen de betrokken mestproductierechten innemen en doorhalen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer