Motie van wantrouwen tegen minister van LNV Carola Schouten


12 juni 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Kamer na herhaaldelijke kritiek dat de huidige Europese beoordelingssystematiek voor de toelating van chemische bestrijdingsmiddelen achterloopt op relevante wetenschappelijke inzichten over de risico’s voor bijen, al vanaf begin 2013 in meerderheid uitspreekt dat alle neonicotinoïden en fipronil van de markt moeten totdat onomstotelijk bewezen is dat deze stoffen geen schadelijk effect hebben op de gezondheid van bijen[1],

constaterende, dat het kabinet de Kamer bij herhaling heeft gezegd dat het in Europa aandrong op het vaststellen van een nieuw toetsingskader, en wel het (concept-) bijenrichtsnoer dat in 2013 is gepresenteerd[2],

constaterende, dat de regering zich, in strijd met de Kameruitspraken en haar eigen beloften, in Europese raadswerkgroepen en e-mails aan de Europese Commissie juist actief heeft verzet tegen het nieuwe toetsingskader voor een betere beoordeling van de risico’s van pesticiden voor bijen en hommels,

constaterende, dat de regering in plaats daarvan een model heeft voorgesteld dat mede is ontwikkeld door en wordt bepleit door de chemische industrie,

constaterende, dat Kameruitspraken zijn genegeerd en dat de Kamer onjuist en onvolledig is geïnformeerd, maar dat de minister van LNV volhoudt dat er niets onoorbaars is gebeurd,

zegt het vertrouwen in de minister van LNV op,

en gaat over tot de orde van de dag

Ouwehand

[1] o.a. Kamerstuk 21501-32-684, Kamerstuk 27858-125, Kamerstuk 27858-155

[2] o.a. Kamerstuk 27858-344, Aanhangsel van de Handelingen, vergaderjaar 2014–2015, nummer 2868


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

VVD, CDA, D66, PvdA, CU, 50Plus, SGP, Denk, FvD, GroenLinks, SP, PVV

Lees onze andere moties

Motie Van Raan over het minimaal halveren van de Nederlandse ecologische voetafdruk

Lees verder

Motie Van Raan over een benchmark voor het aantal belastingontwijkende constructies

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer