Motie Van Raan over het minimaal halveren van de Neder­landse ecolo­gische voet­afdruk


6 juni 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Monitor Brede Welvaart opnieuw duidelijk maakt dat het huidige economische systeem niet houdbaar is,

overwegende dat het van belang is bij het ontwikkelen van klimaatbeleid ook rekening te houden met andere grote overschrijdingen van de draagkracht van de Aarde;

verzoekt de regering, aan de wetenschappelijke bureaus te vragen integrale beleidsopties te ontwikkelen die kunnen leiden tot minimaal een halvering van de Nederlandse ecologische voetafdruk in 2030,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdD, DENK, GL, SP, PvdA

Tegen

CDA, PVV, FvD, D66, CU, VVD, SGP, 50PLUS