Motie Ouwehand: verzetten tegen uitzetten van dieren in omheind natuur­gebied in Noord-Brabant


6 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de staatssecretaris van Economische Zaken heeft uitgesproken geen voorstander te zijn van het uitzetten van dieren in omheinde natuurgebieden;

constaterende dat in Noord-Brabant het plan bestaat om edelherten in een omheind natuurgebied uit te zetten met afschot als beheervorm;

verzoekt de regering zich te verzetten tegen het uitzetten van edelherten in natuurgebied De Scheeken, gelegen tussen Boxtel en Best,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Ingediend

Voor

PVV, PvdD, GrK├ľ

Tegen

VVD, PvdA, SP, CDA, D66, CU, GL, SGP, 50PLUS, GrBvK, Houwers, Klein, VanVliet