Motie Van Tongeren: Beleid gericht op een perma­nente afname van emissies en concen­traties


17 maart 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat uit recent RIVM-onderzoek blijkt dat mensen in Nederland gemiddeld vier maanden korter leven door luchtvervuiling met stikstofdioxide;

verzoekt de regering, naast een beleid gericht op het halen van normen, beleid te ontwikkelen gericht op een permanente afname van de emissies en concentraties, ook in gebieden die (net) aan de norm voldoen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren

Ouwehand

Smaling

Dik-Faber


Status

Aangenomen

Voor

50PLUS, CDA, CU, D66, GL, GrK├ľ, LKLE, PvdA, PvdD, SGP, SP

Tegen

GrBvK, LVLI, PVV, VVD