Motie Ouwehand: de hand­having van de Wet mili­eu­beheer op orde maken


25 maart 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er forse energiebesparingen kunnen worden gerealiseerd via de Wet milieubeheer, waarmee de overheid bedrijven kan dwingen de best beschikbare technieken te gebruiken,

constaterende dat de handhaving van de Wet milieubeheer op dit punt tekort schiet,

verzoekt de regering de handhaving van de Wet milieubeheer op orde te maken, bijvoorbeeld door deze taak te beleggen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

D66SPGroenLinksPvdD50PLUS

Tegen

ChristenUnieGrKOVVDPvdACDAPVVSGPKleinGrBvKHouwersVanVliet