Motie Van Raan/Wassenberg voor concrete, ambi­tieuze CO2-reduc­tie­doelen voor lucht- en scheep­vaart


28 september 2018

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat de keuze voor kosteneffectiviteit er mede toe heeft geleid dat bepaalde sectoren zijn ontzien van ambitieuze CO2-reductiedoelen;

Constaterende dat mede daardoor de lucht- en scheepvaartsector niet zijn gekomen tot genoeg ambitieuze CO2-reductiemaatregelen die nodig zijn om de algehele ambities van het Parijsakkoord binnen bereik te houden;

Verzoekt de regering de lucht- en scheepvaart van en naar Nederland te onderwerpen aan concrete en ambitieuze CO2-reductiedoelen;

En gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan
Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GL, PvdA, SGP, SP, DENK

Tegen

50PLUS, CDA, CU, D66, FVD, PVV, VVD

Lees onze andere moties

Motie Van Kooten c.s. om haast te maken met wettelijke bescherming van meeroudergezinnen

Lees verder

Motie Van Raan over de gevolgen voor Nederland van de wereldwijde temperatuurstijging in kaart brengen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer