Motie Van Kooten c.s. om haast te maken met wette­lijke bescherming van meer­ou­der­ge­zinnen


27 september 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat meerouderschap momenteel nog niet wettelijk geregeld is,

overwegende dat niet alle partners binnen meeroudergezinnen hierdoor aanspraak kunnen maken op geboorteverlof,

van mening dat alle partners binnen een meeroudergezin recht moeten hebben op geboorteverlof zoals in voorliggende wet wordt geregeld,

verzoekt de regering haast te maken met de wettelijke bescherming van meeroudergezinnen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Kooten-Arissen,
Smeulders (GL),
Gijs van Dijk (PvdA).


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, GL, SP, 50PLUS, DENK

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP

Lees onze andere moties

Motie Jetten/Wassenberg voor meer transparantie in de grondstoffenketen

Lees verder

Motie Van Raan/Wassenberg voor concrete, ambitieuze CO2-reductiedoelen voor lucht- en scheepvaart

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer