Motie Van Raan/Wassenberg/Simons over het aanwijzen van buffer­zones voor zeeschild­padden expliciet opnemen in ontwik­ke­lings­pro­gramma's


1 april 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat stranden op de BES-eilanden van belang zijn voor zeeschildpadden om eieren te leggen,

constaterende dat kunstlicht net uitgekomen schildpadden zodanig in de war brengt dat ze hun essentiële trek naar de zee niet kunnen voltooien,

verzoekt de regering om het aanwijzen van bufferzones, waar onder andere geen kunstlicht mag schijnen tijdens de nesteltijd van zeeschildpadden, expliciet op te nemen in de nog te ontwikkelen ontwikkelingsprogramma’s,

Van Raan
Wassenberg
Sylvana Simons


Status

Aangehouden

Voor

Tegen