Motie Van Raan/Simons/Wassenberg over struc­turele middelen voor het probleem van het sarg­as­sum­zeewier


1 april 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het voor mangrovebossen en zeeleven zeer schadelijke sargassum zeewier dat momenteel de stranden van Bonaire overspoelt, een terugkerend en dus structureel probleem is;

constaterende dat voor dit probleem wel gedeeltelijke, maar geen structurele financiering is geregeld;

verzoekt de regering om, in overleg met de experts op het eiland, deze middelen structureel ter beschikking te stellen,

Van Raan
Wassenberg
Sylvana Simons


Status

Aangehouden

Voor

Tegen