Motie Van Raan/Wassenberg over uitspreken dat stoken van houtige biomassa geen effec­tieve klimaat­maat­regel is


6 maart 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Easac, een Europese koepel van wetenschapsacademies waarin ook de Nederlandse KNAW is vertegenwoordigd, in 2017 erkenning eisten voor de 'lange tijdschaal waarop houtige biomassa teruggroeit’,

constaterende dat 190 boswetenschappers in 2018 een gezamenlijke brief opstelden aan Europese bestuurders waarin ze stelden dat houtige biomassa helemaal niet koolstofneutraal is, maar op de korte termijn zelfs slechter voor het klimaat dan fossiele brandstoffen,

spreekt uit dat het stoken van houtige biomassa, in ieder geval op korte termijn, geen effectieve klimaatmaatregel is,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan
Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

FvD, PvdD, CU, DENK, SP

Tegen

CDA, PVV, D66, PvdA, VVD, SGP, 50PLUS, GL