Motie Van Raan/Wassenberg over afwe­gingen en beslis­singen rondom vraag en aanbod van biomassa


6 maart 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat meerdere sectoren voor hun klimaatdoelen biomassa willen inzetten;

constaterende dat het nog onbekend is hoeveel duurzame biomassa er beschikbaar is;

constaterende dat er geen overeenstemming is over wat duurzame biomassa is;

constaterende dat nog niet duidelijk is wat het redelijke aandeel is waar Nederland gebruik van kan maken ten opzichte van andere landen;

overwegende het risico dat biomassa sterk overvraagd wordt;

overwegende het belang van transparantie rond regeringsbesluiten met betrekking tot biomassa;

verzoekt de regering, om de Kamer regelmatig te informeren over de afwegingen en beslissingen die zij maken rondom vraag en aanbod van biomassa,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan
Wassenberg


Status

Aangenomen

Voor

CDA, FvD, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP

Tegen

PVV