Motie Van Raan over AF-KLM moet maximale bijdrage leveren aan het beperken van de opwarming van de aarde


5 maart 2019

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat Nederland een maximale inspanning moet leveren om de opwarming van de aarde te beperken en te voldoen aan de doelstelling van het Parijsakkoord;

Constaterende dat de Nederlandse staat 744 miljoen euro heeft uitgegeven aan aandelen in een vervuilend luchtvaartbedrijf;

Verzoekt de regering om haar invloed op Air France-KLM aan te wenden om het bedrijf aan te sporen haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en een maximale bijdrage te leveren aan het beperken van de opwarming van de aarde tot maximaal 1,5°C;

En gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, 50PLUS

Lees onze andere moties

Motie Van Raan over AF-KLM moet zich voorbereiden op een krimp van de luchtvaartsector

Lees verder

Motie Van Raan/Wassenberg over uitspreken dat stoken van houtige biomassa geen effectieve klimaatmaatregel is

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer