Motie Van Raan/Wassenberg over kansen van verduur­zaming van groot­ge­bruikers inzich­telijk maken


7 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de omschakeling van grootgebruikers naar buitenlands

gas miljoenen euro’s kost en niet bijdraagt aan de noodzakelijke verduurzaming van de industrie;

verzoekt de regering, de kansen inzichtelijk te maken die verduurzaming

van (individuele) grootgebruikers mogelijk maken, zonder de snelheid en

doelgerichtheid van het traject te verstoren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

Wassenberg

Beckerman

Van der Lee


Status

Aangenomen

Voor

VVD, CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA, ChristenUnie, 50PLUS, DENK, SGP, PvdD

Tegen

PVV, FVD