Motie Van Raan over het vooraf laten beoor­delen van de impact van beleids­be­slis­singen aan de hand van het Brede Welvaarts­begrip


16 mei 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering om beleidsbeslissingen met een impact zo groot als die van de luchtvaart voortaan vooraf te (laten) beoordelen aan de hand van het Brede Welvaartsbegrip,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

GL, PVDD, PvdA, SP, DENK

Tegen

50PLUS, CDA, CU, D66, FvD, PVV, SGP, VVD