Motie Van Raan/Wassenberg: Nationaal verbod op knal­vuurwerk en vuur­werk­pijlen na evaluatie


12 februari 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat vuurwerk de belangrijkste bron van onveiligheid is tijdens de jaarwisseling,

constaterende dat vuurwerk afgelopen jaarwisseling opnieuw honderden gewonden en vele miljoenen euro’s aan schade heeft veroorzaakt,

constaterende dat de (uitgebleven) maatregelen van afgelopen jaarwisseling geëvalueerd zullen worden,

overwegende dat een evaluatie niet zonder gevolgen mag blijven,

verzoekt de regering alsnog een nationaal verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen in te stellen indien de evaluatie daar aanleiding toe geeft,

en gaat over tot de orde van de dag,


Van Raan
Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SGP, 50PLUS, GL

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, CU, VVD, DENK, SP