Motie Van Raan/Thieme c.s: neem alle Urgenda-maat­re­gelen serieus


4 juli 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat Urgenda een pakket maatregelen heeft opgesteld voor een extra reductie van 10 tot 15 Mton, waarmee het reductiedoel voor 2020 kan worden behaald;

verzoekt de regering, alle door Urgenda geïnventariseerde maatregelen serieus te nemen en de Kamer per maatregel te informeren over de afwegingen om deze wel of niet te nemen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan
Thieme
Jetten
Asscher
Klaver
Beckerman
Segers
Van Otterloo


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, PvdA, PvdD, CU, 50PLUS, DENK, GL, SP

Tegen

PVV, FVD, VVD, SGP

Lees onze andere moties

Gewijzigde motie Wassenberg en Stoffer over verbieden van de verkoop van vuurpijlen en knalvuurwerk aan particulieren

Lees verder

Motie Ouwehand voor brief naar Europese Commissie over inwerkingtreding bijenrichtsnoer als geheel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer