Motie Ouwehand voor brief naar Europese Commissie over inwer­king­treding bijen­richt­snoer als geheel


4 juli 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Kamer de minister heeft opgeroepen (Kamerstuk 21501-32, nr. 1175) om zich in Europa in te zetten voor de benodigde aanscherping van het richtsnoer dat wordt gebruikt bij de beoordeling van de risico’s van pesticiden voor bijen en hommels, en te pleiten voor inwerkingtreding hiervan, niet later dan eind 2019,

constaterende, dat er naar verwachting al in oktober wordt gestemd over een zwaar afgezwakt voorstel waardoor de komende jaren weinig tot niets zal verbeteren in de bescherming van bijen en hommels tegen schadelijke pesticiden,

constaterende, dat op basis van dit voorstel gevaarlijke stoffen als neonicotinoiden hoogst waarschijnlijk nog altijd kunnen worden toegelaten,

verzoekt de regering een brief te sturen aan de Europese Commissie om te pleiten voor inwerkingtreding van het bijenrichtsnoer als geheel, inclusief de tests op het gebied van chronische toxiciteit en de gevolgen voor solitaire bijen en hommels, niet later dan eind 2019,

en gaat over tot de orde van dag.

Ouwehand


Status

Aangehouden

Voor

Tegen