Gewij­zigde motie Wassenberg en Stoffer over verbieden van de verkoop van vuur­pijlen en knal­vuurwerk aan parti­cu­lieren


4 juli 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid het kabinet adviseert om de verkoop en het afsteken van knalvuurwerk en vuurpijlen te verbieden;

constaterende dat dit pleidooi onder meer wordt onderschreven en actief wordt gesteund door de nationale politie, de beroepsverenigingen van oogartsen, kinderartsen, plastisch chirurgen, dierenbeschermingsorganisaties, patiëntenverenigingen;

constaterende dat de Minister van JenV op 9 juli 2018 in antwoord op schriftelijke vragen stelde dat een verbod op bepaalde typen vuurwerk niet is uitgesloten als blijkt dat de genomen maatregelen bij de jaarwisseling 2018–2019 niet hebben geleid tot het terugdringen van letsel en verstoringen van de openbare orde;

constaterende dat bij de jaarwisseling 2018–2019 het aantal door de politie geregistreerde incidenten met 10% was gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor en dat er twee dodelijke slachtoffers te betreuren waren;

overwegende dat de maatregelen niet aantoonbaar hebben geleid tot het terugdringen van letsel en verstoringen van de openbare orde;

verzoekt de regering, om de verkoop van vuurpijlen en knalvuurwerk aan particulieren en het afsteken van dit vuurwerk door particulieren te verbieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg
Stoffer


Status

Verworpen

Voor

GL, PvdD, 50PLUS, SGP

Tegen

VVD, PVV, CDA, FVD, DENK, SP, PvdA, D66, ChristenUnie

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg over géén gaswinning onder de Waddenzee toestaan

Lees verder

Motie Van Raan/Thieme c.s: neem alle Urgenda-maatregelen serieus

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer