Motie Van Raan en Simons over het regelen van finan­ciering voor de verduur­za­mings­plannen


1 april 2022

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat het kabinet € 1,7 miljard uittrekt voor de verdubbeling van windenergie in het Koninkrijk, waar niets bij zit voor Bonaire, Statia en Saba;

Overwegende dat er op die eilanden wel al concrete verduurzamingsplannen bestaan, zoals bijvoorbeeld de plannen van het Water en Energiebedrijf Bonaire voor 8 windmolens, die ook financiering behoeven;

Verzoekt de regering om voor die plannen de benodigde financiering te regelen,

En gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan

Sylvana Simons


Status

Aangehouden

Voor

Tegen