Motie Van Raan/Simons over gesprekken met de culturele sector over het terug­brengen van de mense­lijke maat bij de Belas­ting­dienst


8 juli 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat creatieve denkers kunnen helpen om de menselijke maat terug in de Belastingdienst te krijgen;

verzoekt de regering, in gesprek te gaan met partijen uit de culturele sector (bijvoorbeeld de Sociaal Creatieve Raad) om te helpen bij het terugbrengen van de menselijke maat in de Belastingdienst,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

Simons


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, DENK, GL, SP, Den Haan, BIJ1, Volt

Tegen

PVV, FVD, BBB, JA21, Van Haga