Motie leden Van Raan/Simons over het bena­drukken van ambte­lijke ethiek bij de Belas­ting­dienst


8 juli 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat ambtenaren door hun publieke functie in het algemeen belang werken;

verzoekt de regering, om het belang te benadrukken van ambtelijke ethiek in bestaande onboardingsprogramma’s, opleidingsprogramma’s en gesprekscycli van ambtelijke professionals bij de Belastingdienst,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

Simons


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, DENK, GL, SP, Den Haan, BIJ1, JA21, Volt

Tegen

PVV, FVD, BBB, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Azarkan/Van Raan over ieder kwartaal onderzoek doen naar het vertrouwen in de overheid

Lees verder

Motie Van Raan/Simons over gesprekken met de culturele sector over het terugbrengen van de menselijke maat bij de Belastingdienst

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer