Motie Van Raan over de gevolgen van het te hoge emis­sie­budget voor de lucht­vaart­sector


8 juli 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Nederlandse broeikasgasreductiedoelen volledig te kort schieten om in lijn te blijven met het doel om de opwarming van de Aarde onder de 1,5⁰C te houden;

constaterende dat in relatie tot de tekortschietende Nederlandse broeikasgasreductiedoelen, wetenschappelijke onderzoek heeft aangetoond dat, om het emissiebudget van de luchtvaartsector in balans te brengen met de uitstoot door andere sectoren, dit emissiebudget in 2030 niet hoger zou mogen zijn dan 2,5 megaton CO2-equivalenten;

constaterende dat alle uitstoot boven deze 2,5 megaton CO2-equivalenten ten koste zal gaan van de emissiebudgetten van andere sectoren, zoals bijvoorbeeld de landbouw en de gebouwde omgeving;

constaterende dat de luchtvaartnota uitgaat van een emissiebudget voor de luchtvaartsector van circa 11 megaton CO2-equivalenten in 2030;

verzoekt de regering, de gevolgen van deze onhoudbare claim van de luchtvaartsector op de toekomstige emissiebudgetten van andere sectoren in kaart te brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, CU, SGP, DENK, GL, SP, BIJ1, Volt

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, VVD, Den Haan, BBB, JA21, Van Haga