Motie over het eerlijk delen van de kosten van de crisis


15 april 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat veel bedrijven in 2019 erg winstgevend waren, waaronder ook de kredietverzekeraars;

van mening dat we solidair moeten zijn en de kosten van deze crisis eerlijk moeten delen, waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen;

verzoekt de regering, er zorg voor te dragen dat het bedrijfsleven de geleden schade van de crisismaatregel herverzekering leverancierskredieten zal dragen, en de Kamer te informeren over de wijze waarop dit zal worden georganiseerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Alkaya
Snels
Nijboer
Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, 50PLUS, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Van Raan over harde voorwaarden over onder meer personeels- en klimaatbeleid bij steun aan grote bedrijven

Lees verder

Motie Ouwehand over privacy-organisaties betrekken bij de inzet van medische apps

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer