Motie Van Raan over geen vergunning voor lozing produc­tie­water in de Noordzee


24 juni 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat door ONE-Dyas een vergunning is aangevraagd om in gasveld N05-A aardgas te winnen;

overwegende dat dit bedrijf van plan is om onder andere benzeen, kwik, zink en methanol in de vorm van productiewater in de Noordzee te lozen;

constaterende dat het Staatstoezicht op de Mijnen dit onwenselijk acht;

constaterende dat de Mijnraad zorgen over de omvang van de lozingen heeft uitgesproken;

overwegende dat op dit moment dit op nog geen twintig kilometer gebeurt boven Schiermonnikoog en dit project een net hersteld schelp- dierrif bedreigt;

verzoekt de regering, geen vergunning te verlenen en geen nieuwe infrastructuur voor de ontginning van N05-A toe te staan,

en gaat over tot de orde van de dag. Van Raan


Status

Aangehouden

Voor

Tegen