Motie over het belang van de popsector onder­schrijven


29 juni 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt het kabinet:

  • het belang van de popsector te onderschrijven;
  • in overleg met gemeenten en provincies te komen tot een gedeelde visie op wat nodig is voor een levendige popcultuur;
  • tevens in overleg met de sector in kaart te brengen of en hoe binnen het generiek cultuurbeleid een breder investeringsfonds, versterking van de popkoepels, een richtsnoer voor honoraria en uitbreiding van de programma’s die bedoeld zijn om muziekinstrumenten beschikbaar te stellen, de popketen kunnen versterken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beckerman

Westerveld

Teunissen

Wuite


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, PvdA, PvdD, CU, DENK, GL, SP, Den Haan, BIJ1, Volt

Tegen

PVV, FVD, VVD, SGP, BBB, JA21, Van Haga