Motie Van Raan over geen vergunning voor aard­gas­winning in de Noordzee


24 juni 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging;

constaterende dat door ONE-Dyas (en Hansa Hydrocarbons en EBN) een vergunning is aangevraagd om in gasveld N05-A aardgas te winnen;

overwegende dat deze bedrijven van plan zijn om onder andere benzeen, kwik, zink, en methanol in de vorm van productiewater in de Noordzee te lozen;

constaterende dat het Staatstoezicht op de Mijnen dit onwenselijk noemt;

constaterende dat de Mijnraad zorgen over de omvang van de lozingen heeft uitgesproken;

overwegende dat dit op nog geen twintig kilometer gebeurd boven Schiermonnikoog en dit project een net hersteld schelpdierrif bedreigt;

verzoekt de Regering geen vergunning te verlenen en geen nieuwe infrastructuur voor de ontginning van NO5-A toe te staan.

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan


Status

Aangehouden

Voor

Tegen