Motie Van Raan over geen vergunning voor aard­gas­winning in de Noordzee


24 juni 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging;

constaterende dat door ONE-Dyas (en Hansa Hydrocarbons en EBN) een vergunning is aangevraagd om in gasveld N05-A aardgas te winnen;

overwegende dat deze bedrijven van plan zijn om onder andere benzeen, kwik, zink, en methanol in de vorm van productiewater in de Noordzee te lozen;

constaterende dat het Staatstoezicht op de Mijnen dit onwenselijk noemt;

constaterende dat de Mijnraad zorgen over de omvang van de lozingen heeft uitgesproken;

overwegende dat dit op nog geen twintig kilometer gebeurd boven Schiermonnikoog en dit project een net hersteld schelpdierrif bedreigt;

verzoekt de Regering geen vergunning te verlenen en geen nieuwe infrastructuur voor de ontginning van NO5-A toe te staan.

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Van Raan over pleiten om scheepvaart binnen de grenzen van de aarde te brengen

Lees verder

Motie Van Raan over geen vergunning voor lozing productiewater in de Noordzee

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer