Motie Van Raan over een noodplan voor kleine theaters


29 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering om een noodfonds voor kleine theaters op te richten;

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Aangehouden

Voor

Tegen