Motie Van Raan over de Sociaal Creatieve Raad inzetten bij advi­sering over maat­schap­pe­lijke vraag­stukken


29 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering om in gesprek te gaan met de Sociaal Creatieve Raad en te bespreken hoe de Sociaal Creatieve Raad bij vraagstukken van maatschappelijk belang betrokken kunnen worden;

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Aangenomen

Voor

CDA, FVD, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, 50PLUS, DENK, GL, SP, GKVK, Van Haga

Tegen

PVV, SGP