Motie van Raan over het uitspreken dat het staats­steun­pakket voor KLM dat onver­ant­woord is


1 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het staatssteunpakket voor KLM onvoldoende serieuze voorwaarden bevat voor o.a. verduurzaming, hinderreductie en geen goed transitiepad bevat voor werknemers;

constaterende dat volstrekt onduidelijk is of de leningen uit het staatssteunpakket terugbetaald kunnen worden;

spreekt uit dat het voorliggende staatssteunpakket voor KLM onverantwoord is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GL, SP

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, Van Haga, GKVK