Motie Van Raan over de minister verant­woor­delijk voor biodi­ver­siteit, natuur en ruim­te­lijke ordening mee laten beslissen over wind­molens op zee


1 februari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de minister van Economische Zaken en Klimaat in overleg met de Minister van Financiƫn beslist welke vergunningsprocedure (de procedure met subsidie, de procedure met een vergelijkende toets, de procedure met een vergelijkende toets met financieel bod en/of de procedure van veilen) voor windmolens op zee wordt gevolgd;

constaterende dat er geen criteria zijn opgesteld op basis waarvan de ministers kiezen tussen (een combinatie van) procedures;

overwegende dat er meer belangen zijn gemoeid met de Noordzee, dan alleen economie en financiƫn, zoals biodiversiteit en natuurwaarden;

constaterende dat de keuze voor een bepaalde procedure gevolgen heeft voor de rechtspositie van de ondernemingen die een windpark willen realiseren en dat het van tevoren kennen van de criteria van belang is voor de rechtszekerheid;

verzoekt de regering om de minister(s) verantwoordelijk voor de portefeuilles van biodiversiteit, natuur en ruimtelijke ordening mee te laten beslissen over de te volgen procedure;

en verzoekt de regering om criteria op basis waarvan een procedure wordt gevolgd op te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Van Raan over behoud en verbetering van ecologische kwaliteit rondom windparken opnemen in diverse procedures

Lees verder

Motie Van Raan over richtlijnen over de herkomst van de gebruikte grondstoffen bij windmolenparken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer