Motie Van Raan over richt­lijnen over de herkomst van de gebruikte grond­stoffen bij wind­mo­len­parken


1 februari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslagen,

constaterende dat er zeldzame grondstoffen nodig zijn voor het bouwen van windmolens;

constaterende dat deze grondstoffen worden verkregen via ongecontroleerde mijnbouw, welke gepaard gaat met ernstige milieuschade en verwoesting van natuur en biodiversiteit;

constaterende dat er een convenant in de maak is die moet leiden tot transparantie over de herkomst van metalen en andere grondstoffen die nodig zijn voor de bouw van windparken;

overwegende dat onderzoek aantoont dat (mensenrechten) convenanten niet voldoende werken[1];

verzoekt de regering om richtlijnen over de herkomst van de gebruikte grondstoffen in de aanbestedingen van windmolenparken op te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


[1] https://www.trouw.nl/opinie/co...


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP, vKA, GKrol

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD