Motie Van Raan over behoud en verbe­tering van ecolo­gische kwaliteit rondom wind­parken opnemen in diverse proce­dures


1 februari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat windmolens op zee nadelige gevolgen kunnen hebben voor mens en natuur, zoals vogelaanvaringen en geluidsoverlast;

constaterende dat ecologie geen vast en altijd geldend criterium in de wet is, maar een rangschikkingscriterium dat bij ministeriële regeling kan worden uitgewerkt;

verzoekt de regering om het criterium, dat de bouw en exploitatie van een windpark de ecologische kwaliteit rondom het windpark zal behouden en verbeteren, op te nemen in de procedure van een vergelijkende toets, in de procedure van een vergelijkende toets met financieel bod, en in de procedure van een veiling in (artikel 24, 25b en 25e),

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdD, DENK, SP, vKA, GKrol

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, 50PLUS, GL