Motie Van Raan over bij het uitwerken van de digi­ta­li­se­rings­plannen ook de klimaat­impact in kaart te brengen en deze te delen met de Kamer


30 juni 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet nog komt met een uitvoeringsagenda,

verzoekt de regering bij het uitwerken van de digitaliseringsplannen ook de klimaatimpact in kaart te brengen en deze te delen met de Kamer,

Van Raan
Van Baarle
Van Ginneken
Bouchallikh


Status

Verworpen

Voor

D66, PvdA, CU, PvdD, DENK, GL, SP, Gündoğan, Den Haan, BBB, BIJ1, Volt

Tegen

Omtzigt, JA21, Van Haga, FVD, CDA, PVV, VVD, SGP