Motie Van Raan over onder­zoeken hoe een duur­zaam­heids­heffing kan worden vorm­ge­geven die de vervuiler laat betalen en prikkelt tot data­mi­ni­ma­li­satie


30 juni 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat digitalisering veel mogelijkheden biedt om CO2 te besparen maar dat digitalisering ook tot extra CO2 uitstoot kan leiden,

spreekt uit dat in het kader van de Brede Welvaart de geaccumuleerde CO2-concentratie snel moet dalen,

van mening dat sturen op dataminimalisatie zowel vanuit privacy- als duurzaamheidsoverweging wenselijk is,

verzoekt de regering te onderzoeken hoe een duurzaamheidsheffing, bijvoorbeeld een bit-belasting, kan worden vormgegeven die de vervuiler laat betalen en prikkelt tot dataminimalisatie en daarbij de privacy en de veiligheid waarborgt,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, DENK, GL, Gündoğan, Den Haan, BBB, BIJ1, Volt

Tegen

Omtzigt, JA21, Van Haga, FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP, SP

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand en Klaver over een landelijk verbod op het gebruik van trekkers bij demonstraties

Lees verder

Motie Van Raan over bij het uitwerken van de digitaliseringsplannen ook de klimaatimpact in kaart te brengen en deze te delen met de Kamer

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer