Motie Van Raan & Ouwehand over opzeggen kalfs­vleesdeal met China


30 september 2019

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat de kalfsvleesdeal met China indruist tegen de wettelijk erkende waarde van het dier, indruist tegen de kringlooplandbouwvisie en de klimaatambities van deze regering, en een blokkade vormt voor autonoom mensenrechtenbeleid,

Verzoekt de regering de kalfsvleesdeal met China op te zeggen,

En gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan

Ouwehand


Status

Aangehouden

Voor

Tegen