Motie Ouwehand & Van Raan over toelating waar­nemers bij bestrijding Varkenspest in China


30 september 2019

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende, dat in China om de Afrikaanse Varkenspest te bestrijden tientallen miljoenen varkens levend worden begraven,

Overwegende, dat dit niet alleen afschuwelijk is voor de varkens, maar ook ingaat tegen de richtlijnen van de OIE voor de bestrijding van besmettelijke dierziekten,

Constaterende, dat de Chinese overheid bij het doden van de varkens geen waarnemers toelaat,

Verzoekt de regering de Chinese ambassadeur voor deze onethische praktijken ter verantwoording te roepen,

Verzoekt de regering er bij de Chinese regering op aan te dringen internationale waarnemers toe te laten bij de bestrijding van de Varkenspest

En gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan

Ouwehand


Status

Aangehouden

Voor

Tegen