Motie Van Raan over risico’s inves­teren in fossiel en bio-industrie in kaart brengen


3 oktober 2019

De Kamer,

Overwegende, dat het in het belang van banken, verzekeraars en pensioenfondsen is om te voorkomen dat ze blijven zitten met ‘stranded assets’, en zij hun investeringen tijdig verleggen,

Overwegende, dat er een toenemend aantal stranded assets te verwachten valt vanwege de transities in de fossiele energiesector, in landbouw en veeteelt, in de transportsector, in de chemie en mogelijk andere sectoren en dat dit een systeemrisico voor Nederlandse financiële instellingen kan inhouden,

Verzoekt de regering om de toezichthouders aan te moedigen de financiële stabiliteitsrisico’s van stranded assets te identificeren en aan te pakken en de Kamer hierover terug te koppelen,

En gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, PvdA, PvdD, CU, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP, vKA

Tegen

PVV, FVD, VVD, Van Haga