Motie Van Raan/Ouwehand: einde maken aan het expor­teren van levende dieren naar landen buiten de EU


26 maart 2018

De Kamer,


gehoord de beraadslaging,


overwegend dat vanuit de Europese Unie jaarlijks meer dan 3 miljoen levende dieren worden vervoerd naar landen buiten de EU, waaronder dieren uit Nederland;


constaterende dat de toch al minimale regels voor de bescherming van dieren daarbij structureel worden overtreden, in strijd met uitspraak C-424/13 van het Europese Hof van Justitie;


verzoekt de regering, een einde te maken aan het exporteren van levende dieren vanuit Europa naar landen buiten de Europese Unie en in Brussel te pleiten voor een EU-verbod op deze export,


en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PVV, SP, GL

Tegen

50PLUS, CDA, CU, D66, DENK, FVD, PvdA, SGP, VVD

Lees onze andere moties

Motie Van Raan over het meetellen van vliegbewegingen met 'general aviation' in het jaarplafond van Schiphol

Lees verder

Motie Ouwehand voor moratorium op installatie van luchtwassers

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer