Motie Ouwehand voor mora­torium op instal­latie van lucht­wassers


28 maart 2018

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat de WUR concludeert dat gecombineerde luchtwassers veel slechter presteren in het terugbrengen van de luchtvervuiling vanuit stallen dan tot nu toe werd aangenomen,

Constaterende dat de Kamer nog in afwachting is van het toezenden van het volledige onderzoek,

Verzoekt de regering een moratorium in te stellen op de installatie van luchtwassers,

En gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

GL, PvdD, PVV, SP, 50PLUS

Tegen

CDA, CU, D66, DENK, FVD, PvdA, SGP, VVD

Lees onze andere moties

Motie Van Raan/Ouwehand: einde maken aan het exporteren van levende dieren naar landen buiten de EU

Lees verder

Motie Ouwehand: schrap luchtwassers uit de Maatlat Duurzame Veehouderij

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer