Motie Van Raan over het meetellen van vlieg­be­we­gingen met 'general aviation' in het jaar­plafond van Schiphol


22 maart 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er tot en met 2020 maximaal 500.000 vliegtuigbewegingen mogen plaatsvinden op de luchthaven Schiphol en dat dit er in 2017 bijna 497.000 waren,

constaterende dat door een beperkte definitie niet alle vliegtuigbewegingen worden meegeteld,

constaterende dat het aantal vliegtuigbewegingen dat door deze beperkte definitie buiten de telling valt (‘general aviation’) in de periode 2015 tot en met 2017 met 44% is toegenomen (tot 17.300),

constaterende dat hier geen maximum aan is gesteld,

constaterende dat er geen zicht is op de omvang van toekomstige groei van general aviation,

verzoekt de regering te bewerkstelligen dat vliegtuigbewegingen met general aviation worden meegenomen in het jaarplafond van 500.000 vliegtuigbewegingen,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdA, SP, GL

Tegen

50PLUS, CDA, CU, D66, DENK, FVD, PVV, SGP, VVD

Lees onze andere moties

Motie Van Raan over het terugbrengen van het aantal nachtvluchten naar 29.000

Lees verder

Motie Van Raan/Ouwehand: einde maken aan het exporteren van levende dieren naar landen buiten de EU

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer