Motie Van Raan: lucht­havens moeten beschikken over natuur­ver­gunning


26 september 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

spreekt uit dat alle Nederlandse luchthavens moeten beschikken over de juiste natuurvergunningen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, PvdA, PvdD, CU, 50PLUS, DENK, GL, SP, vKA

Tegen

PVV, FvD, VVD, SGP, Van Haga