Motie Van Raan: niet schip­peren met hinder­be­perking door vlieg­velden


26 september 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

spreekt uit dat de leveringsplicht van vliegvelden om hinderbeperking te realiseren niet afhankelijk mag zijn van de bereidheid van omwonenden om in te stemmen met groei van het aantal vluchten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, SGP, DENK, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, 50PLUS, Van Haga