Motie Van Raan: geen steun moet worden gegeven aan sectoren die zoöno­tische risico’s nog verder verhogen


7 mei 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Staat voornemens is om vanwege de coronacrisis een steunpakket van tussen de 2 en 4 miljard euro te verstrekken aan KLM,

spreekt uit dat er geen steun moet worden gegeven aan sectoren die zoönotische risico’s nog verder verhogen door de handel in wilde dieren of de vee-industrie te faciliteren,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GKVK

Tegen

CDA, PVV, FvD, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP, Van Haga