Motie Van Esch en Ouwehand over afdwingen dat de RIVM richt­lijnen worden nageleefd in alle slacht­huizen en vlees­ver­wer­kende bedrijven


7 mei 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er al vanaf het begin van de coronacrisis zorgen waren over het naleven van de RIVM-richtlijnen in slachthuizen en dat nu ook vier vakbonden alarm slaan over de onveilige werksituatie die hierdoor is ontstaan,

constaterende dat slachthuizen en vleesverwerkende bedrijven brandhaarden blijken te zijn voor het coronavirus en dat er in ons omringende landen en ook in Nederland al honderden medewerkers zijn besmet,

verzoekt de regering, af te dwingen dat de RIVM richtlijnen worden nageleefd in alle slachthuizen en vleesverwerkende bedrijven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch
Ouwehand


Status

Aangenomen

Voor

PVV, D66, PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, GL, SP, GKVK, Van Haga

Tegen

CDA, FVD, CU, VVD, SGP

Lees onze andere moties

Motie Van Raan: geen steun moet worden gegeven aan sectoren die zoönotische risico’s nog verder verhogen

Lees verder

Motie over hanteren van het "voorzorgsprincipe" ten aanzien van beschermingsmiddelen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer