Motie Van Raan/Kröger: geen bonussen en dividend bij staats­steun


7 mei 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, in geval van staatssteun het uitkeren van bonussen en dividend niet toe te staan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan
Kröger


Status

Aangenomen

Voor

CDA, PVV, FvD, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP, GKVK, Van Haga

Tegen