Motie Van Raan c.s. over uitspreken dat voor scha­de­af­han­deling en proces van heling kosten noch moeite gespaard mogen worden


8 juli 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

spreekt uit dat voor de schadeafhandeling en het proces van heling kosten noch moeite gespaard mogen worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

Simons

Snels


Status

Aangenomen

Voor

D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, DENK, GL, SP, Den Haan, BBB, BIJ1, JA21, Volt, Van Haga

Tegen

CDA, PVV, FVD, SGP